2012

Szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP

     Pięciu członków OSP w Chełmcach od marca do maja brało udział w szkoleniu podstawowym dla strażaków ratowników OSP.
2 czerwca szkolenie zakończyło się egzaminem, który nasi druhowie zdali w komplecie.
W szkoleniu uczestniczyli:
• dh Dawid Ziąbka
• dh Grzegorz Juszczak
• dh Dominik Kliber
• dh Michał Łazarek
• dh Mikołaj Tułacz

Występ gościnny orkiestry dętej z OSP Chełmce podczas święta kaliskiego Bractwa Kurkowego

     W dniu 09.06.2012r. Orkiestra Dęta z OSP Chełmc wystąpiła gościnnie podczas święta kaliskiego Bractwa Kurkowego.
Nowym Królem Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych został Paweł Jałowicz, otrzymał przydomek „Ambitny”. 
Nowy król złożył uroczystą przysięgę. A koledzy wznieśli za jego pomyślność toast i wystrzelili salwę armatnią.
Pierwszy raz w historii kaliskich zawodów odbyło się strzelanie o tytuł Młodzieżowego Księcia Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych. Zwycięzcą został Paweł Szymczak.

Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu omówienia spraw organizacyjnych obchodów 100-lecia powstania straży i 90-lecia założenia orkiestry dętej przy OSP Chełmce

     W dniu 18.05.2012r. na posiedzeniu Zarządu OSP Chełmce podjęto uchwałę, aby w dn. 10.06 br zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu omówienia spraw organizacyjnych obchodów 100-lecia powstania straży i 90-lecia założenia orkiestry dętej przy OSP Chełmce.


     W dn 10.06.2012r. o godz 15.00 odbyło się Walne Zebranie Nadzwyczajne, na którym omówiono i zatwierdzono scenariusz obchodów uroczystości, podział zadań i obowiązków w związku z koniecznością przygotowania Domu Strażaka do obchodów jubileuszu.


PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
1) Zbiórka przed Domem Strażaka w Chełmcach,
2) Przemarsz pododdziałów do Kościoła NNMP w Chełmcach, 
3) Uroczysta msza święta,
4) Po zakończeniu mszy przemarsz z kościoła do domu strażaka,
5) Uroczystości główne:
   a. Raport i przegląd pododdziałów,
   b. Złożenie wiązanki i zapalenie zniczy przy Obelisku ku czci zmarłych

      strażaków,
   c. Hymn państwowy i wciągnięcie flagi na maszt,
   d. Powitanie uczestników
   e. Rys historyczny jednostki
   f. Odznaczenie zasłużonych strażaków
   g. Przemówienia zaproszonych gości
   h. Odprowadzenie sztandarów
   i. Koncert orkiestry dętej OSP
   j. Obiad strażacki na Sali OSP, na zewnątrz majówka

Całość uroczystości została zatwierdzona przez głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2012

     W dniu 17 czerwca, w Rajsku odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze, w których wzięło udział 19 drużyn, w tym 6 kobiecych.
Zawody rozpoczęły się od uroczystego wciągnięcia flagi, odegrania hymnu i powitania gości.
Drużyny konkurowały ze sobą w dwóch grupach wiekowych, a rozegrano: bieg sztafetowy z przeszkodami na dystansie 400m i rozwinięcie bojowe (w grupie młodszej) oraz bieg sztafetowy z przeszkodami 7x50m i ćwiczenie bojowe (w grupie starszej).
Nasze drużyny uklasyfikowały się następująco:
- Młodzieżowe męskie drużyny pożarnicze wg regulaminu CTiF III miejsce w składzie: 
• Sebastian Wieliński
• Rafał Skurczak
• Jakub Dmitrzak
• Mateusz Kruszakin
• Jakub Wolski
• Dawid Jędraszczyk
• Eryk Pawlak
• Kamil Juszczak
• Jonasz Chrystek

 

- Kobiece drużyny pożarnicze grupy C
I miejsce w składzie:
• Anna Brodziak
• Marlena Bąkowska
• Joanna Krzywda
• Paulina Olszyna
• Marta Pejaś
• Joanna Mikusińska
• Patrycja Łazarek
• Marta Łazarek


- Męskie drużyny pożarnicze grupy A 
II miejsce w składzie:
• Krystian Zmuda 
• Marcin Urbański
• Adrian Bukwa
• Mikołaj Tułacz
• Dominik Kliber
• Michał Łazarek
• Dawid Tarkowski
• Jarosław Kliber

XIII Prezentacje Orkiestr Dętych OSP

     W dniu 24.06.2012r. odbyły się w Brzezinach XIII Prezentacje Orkiestr Dętych OSP. Udział w uroczystości wzięło 12 orkiestr, w tym i nasza orkiestra dęta z Chełmc. Organizatorami prezentacji byli: Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Urząd Gminy Brzeziny i Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kaliszu.
Prezentowany podczas uroczystości repertuar był bardzo różnorodny, od typowego „strażackiego” repertuaru, poprzez piosenki biesiadne a kończąc na przebojach muzyki rozrywkowej.
Każda orkiestra otrzymała pamiątkowe dyplomy i puchary

Występ orkiestry OSP Chełmce podczas powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych

     W dniu 19.07.2012r. na boisku sportowym w Opatówku odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze. Triumfatorami były: OSP Tłokinia Wielka (drużyna męska) oraz OSP Piętek Wielki (drużyna żeńska).
Nasza orkiestra po raz kolejny uświetniła tę uroczystość swoim występem.

V Gminny Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Opatówek

     1 września 2012odbył się V Gminny Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Opatówek. 
Organizatorami rajdu byli: Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Opatówku, ochotnicze straże pożarne z terenu gminy Opatówek oraz Urząd Gminy w Opatówku. Rolę gospodarza w V rajdzie pełnili druhowie z OSP w Rajsku.
W radzie wzięło udział dziewięć drużyn z siedmiu jednostek OSP: Chełmc, Cieni Drugiej, Michałowa Drugiego, Opatówka, Porwit, Rajska i Sierzchowa.

     Rajd miał na celu doskonalenie sprawności fizycznej, pogłębianie wiedzy z zakresu pożarnictwa oraz poznawanie historii i zabytków i przyrody regionu.
W skład drużyny z OSP Chełmce weszły:

 • Nowak Patrycja
 • Malkowska Patrycja
 • Mruk Roksana
 • Matysiak Weronika
 • Mikusińska Julia
 • Szewc Justyna
 • Mikusińska Joanna - opiekun


     Rajd rozpoczął się przy pałacu w Marchwaczu. Po wylosowaniu kolejności wymarszu uczestnicy wyruszyli w około pięciokilometrową trasę do Rajska. 
Uczestnicy maszerując dochodzili do punktów kontrolnych, w których przystępowali do różnych konkurencji. Pierwszą było wykonanie hymnu strażackiego "Rycerze Floriana". Na trasie rajdu dodatkowo uczestnicy rzucali klockiem drewnianym do celu, lotką do tarczy, strzelali z wiatrówki, zbijali kręgle piłką futbolową, rozpoznawali sprzęt strażacki, rzucali do kosza, podbijali piłkę futbolową. Na mecie należało oddać wypełniony test wiedzy ze znajomości terenu, na którym odbywał się rajd.


     Rajd zakończył się wspólnym strażackim ogniskiem oraz wręczeniem pucharów, dyplomów i nagród. W klasyfikacji generalnej rajdu najlepsza okazała się Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy OSP w Michałowie Drugim, drugie miejsce zajęła drużyna męska z Rajska, a na trzeciej pozycji uplasowała się drużyna z Cieni Drugiej. 

Jubileusz 100-lecia powstania OSP w Chełmcach oraz 90-lecia powstania Orkiestry Dętej

     W niedzielę 16 września 2012r. odbyły się obchody Jubileuszu 100-lecia powstania OSP w Chełmcach oraz 90-lecia powstania Orkiestry Dętej. 

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście i sponsorzy:

 • poseł na Sejm
 • przedstawiciele Zarządów Oddziałów OSP wojewódzkich, powiatowych i    gminnych,
 • przedstawiciele władz samorządowych wojewódzkich, powiatowych i    gminnych,
 • kapłan powiatowy strażaków,
 • proboszcz i wikariusz parafii Chełmce
 • przedstawiciele PSP
 • delegacje z pocztami sztandarowymi z gminy Opatówek i parafii  Chełmce,
 • sponsorzy.

Ogółem przybyło około 250 osób.

     Obchody rozpoczęły się o godz 11.00 mszą świętą w intencji OSP w kościele parafialnym w Chełmcach. Po niej przemaszerowano pod remizę strażacką, gdzie nastąpiła dalsza część uroczystości. Po podniesieniu flagi państwowej na maszt delegacja strażaków złożyła kwiaty przed obeliskiem upamiętniającym poległych i zmarłych strażaków z jednostki. Następnie, zaproszonych gości uroczystości powitał Jarosław Budka, prezes OSP w Chełmcach, który odczytał także najważniejsze zapisy z kroniki.
Ochotnicza Straż Pożarna w Chełmcach otrzymała Złoty Znak Związku OSP RP. Jest to najwyższe odznaczenie w polskim ochotniczym pożarnictwie. Złoty Znak Związku OSP RP wręczył Krzysztof Grabowski wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

     Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmcach przyznano również odznakę Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego za 100-letnią, aktywną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kaliskiego oraz udział w walce z powodzią i usuwaniem jej skutków.
W dalszej części uroczystości życzenia 100-letniej już jednostce złożyli m.in. poseł Leszek Aleksandrzak, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, który składał życzenia również w imieniu prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Stefana Mikołajczaka, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal i jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kaliszu, przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak, Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Pawłem Bąkowskim i radnym Piotrem Juszczakiem, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu bryg. Marek Burzyński, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Opatówku Bogdan Marszał oraz Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach Tomasz Mikucki.
Po odznaczeniu zasłużonych strażaków, prezes OSP w Chełmcach podziękował za wielkie zaangażowanie sponsorom. Oprócz prywatnych firm statuetki i podziękowania otrzymała Wielkopolska Izba Rolnicza oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Z okazji jubileuszu odsłonięto pamiątkową tablicę na froncie budynku strażnicy OSP. Fundatorami tablicy są pp. Jacek i Wioleta Bzdyrkowie.
Po części oficjalnej goście udali się na wspólny obiad a wszyscy mieszkańcy z terenu Chełmc i Wolicy oraz sympatycy straży pożarnej zaproszeni zostali na festyn zorganizowany przy remizie OSP w Chełmcach.


LISTA WYRÓŻNIONYCH 
Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP medalem honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczony został druh Stanisław Jabłoński.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego Związku OSP RP:

Złotym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa" odznaczeni zostali druhowie:

 • Andrzej Borwik
 • Jacek Juszczak
 • Tomasz Krzywda
 • Alojzy Matysiak
 • Kazimierz Tułacz


Srebrnym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa" odznaczeni zostali druhowie:

 • Sabina Banach
 • Maria Juszczak
 • Teresa Łazarek
 • Agnieszka Malkowska
 • Elżbieta Sowa
 • Krystyna Tułacz
 • Kazimierz Juszczak
 • Sławomir MarciniakBrązowym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa" odznaczeni zostali druhowie:

 • Małgorzata Borwik
 • Grażyna Kliber
 • Marta Łazarek
 • Małgorzata Ratajczyk
 • Jarosław Budka
 • Sylwester Juszczak
 • Grzegorz Juszczak
 • Marcin Juszczak
 • Dawid Owczarek
 • Wojciech Ratajczyk


Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kaliszu Odznaką Strażak Wzorowy wyróżnieni zostali:

 • Daniel Bąkowski
 • Łukasz Frankowski
 • Dawid Ziąbka


Złotą Odznaką Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej uhonorowani zostali:

 • Dominika Banach
 • Aleksandra Krzywda
 • Joanna Krzywda
 • Patrycja Łazarek
 • Olga Matysiak
 • Joanna Mikusińska
 • Marta Owczarek
 • Adrian Bukwa
 • Dominik Kliber
 • Tomasz Sobczak
 • Mikołaj Tułacz


Srebrną Odznaką Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej uhonorowani zostali:

Agnieszka Frankowska

 • Patrycja Kaczmarek
 • Paulina Kaleta
 • Anna Kaleta
 • Weronika Kaleta
 • Daria Kliber
 • Aleksandra Kulawinek
 • Maria Krzywda
 • Aleksandra Michalska
 • Agata Wardęga
 • Radosław Chrystek
 • Szymon Jurga
 • Piotr Kaleta
 • Mateusz Krzywda
 • Kamil Łazarek
 • Szymon Piękny


Brązową Odznaką Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej uhonorowani zostali:

 • Marlena Bąkowska
 • Natalia Frankowska
 • Maria Kaleta
 • Julia Mikusińska
 • Dominika Molka
 • Aleksandra Owczarek
 • Justyna Szewc
 • Kinga Ślesicka
 • Jonasz Chrystek
 • Dawid Jędraszczyk
 • Sylwester Owczarek
 • Eryk Pawlak
 • Rafał Skurczak
 • Jakub Wolski


Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba przyznał Odznaki Honorowe "Zasłużony dla Rolnictwa" dla następujących osób:

 • Tadeusz Banach
 • Henryk Juszczak
 • Tadeusz Kapitaniak
 • Teresa Łazarek
 • Henryk Łazarek
 • Henryk Owczarek
 • Elżbieta Sowa

MDP przy OSP Chełmce na wycieczce w Warszawie - zwiedzanie Sejmu i Senatu RP.

     W dniu 25 października 2012r. 21 członków MDP przy OSP Chełmce udało się do Warszawy na zaproszenie posła RP Leszka Aleksandrzaka celem zwiedzenia gmachu Sejmu i Senatu RP.
Uczestnicy wycieczki spotkali się z wicemarszałkiem Sejmu Jerzym Wenderlichem i posłem RP Leszkiem Aleksandrzakiem, którzy jako gospodarze oprowadzili młodzież po gmachu Sejmu i Senatu oraz przedstawili sposób działania tych organizacji. Następnie pod opieką opiekunów członkowie MDP udali się na zwiedzanie Warszawy.

II Turniej Piłki Siatkowej Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Opatówek

     1 grudnia, w hali sportowej im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku odbył się II Turniej Piłki Siatkowej Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Opatówek, zorganizowany przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Opatówku.
Turniej miał na celu popularyzację sprawności fizycznej oraz integrację członków ochotniczych straży pożarnych. W turnieju wzięło udział 13 drużyn z pięciu jednostek OSP: Chełmc, Opatówka, Porwit, Rajska i Tłokini Wielkiej.

Drużyny startowały w 3 kategoriach: drużyny żeńskie, drużyny męskie do 16 roku życia oraz drużyny męskie powyżej 16 lat. W kategorii żeńskiej zwyciężyła drużyna z OSP w Chełmcach, w męskiej do 16 lat zwyciężyła drużyna z OSP w Opatówku, drużyna z Chełmc zajęła 3 miejsce, a w kategorii męskiej powyżej 16 lat zwyciężyła drużyna z OSP w Chełmcach.
Wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju otrzymały dyplomy za udział, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc, dodatkowo statuetki.

Monografia pt. ''Ochotnicza Straż Pożarna w Chełmcach 1912-2012''

Monografia pt. ''Ochotnicza Straż Pożarna w Chełmcach 1912-2012'' napisana przez Małgorzatę Judasz przy współpracy z Jarosławem Budką zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na prace naukowe i popularnonaukowe z historii pożarnictwa ogłaszanym corocznie przez Zarząd Główny Związku OSP w Warszawie.

Do konkursu zgłoszono 37 opracowań,, nagrodzono i wyróżniono 8 z nich. Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się 3 grudnia br. w siedzibie Zarządu Głównego Związku OSP w Warszawie. Na uroczystość przybył także sam Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak. Laureaci, oprócz dyplomów i nagród honorowych, zostali obdarowani pięknymi kalendarzami ściennymi oraz licznymi wydawnictwami o tematyce strażackiej. Gratulujemy!

Spotkanie opłatkowe Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Opatówek

9 grudnia br. w Domu Strażaka w Cieni Pierwszej odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Opatówek.
W pierwszej części spotkania odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Opatówku. Druga część spotkania opłatkowego rozpoczęła się od wspólnego zaśpiewania kolędy "Wśród nocnej ciszy". Następnie ksiądz prałat Władysław Czamara poświęcił opłatek.

Prezes Zarządu Gminnego złożył wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali strażakom z terenu gminy Opatówek oraz złożyli im życzenia. Następnie strażacy łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. Spotkanie zakończyła tradycyjna wigilijna kolacja, która została przygotowana przez gospodarzy - druhny i druhów z OSP w Cieni Pierwszej.

Licznik odwiedzin

NASI SPONSORY

NESTLE POLSKA S.A.

Fabryka w Kaliszu

 

Wójt Gminy Opatówek

 

Starostwo Powiatowe Kalisz

 

DZIĘKUJEMY!!!!

Administrator strony Agnieszka Malkowska.

 

Kontakt -> patrz menu.

OSP Chełmce

Chełmce 38A

62-860 Opatówek

woj.wielkopolskie

nr KRS 0000013348